Archive for July, 2013

, Rung lắc có thể gây tổn thương não cho trẻ

Rung lắc có thể gây tổn thương não cho trẻ

Một thói quen xấu mà các mẹ không biết: dù chỉ 5 giây rung lắc vẫn có thể gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Read More